30 април 2010

Сине, и това ще мине!

Имало едно време, един баща. Той бил много близък със сина си. Двамата си говорели за всичко, бащата му давал мъдри съвети и го учел как да се справя с трудностите в живота.
Един ден обаче бащата се разболял тежко. Усещайки, че краят му е близо, повикал сина си и му казал:

- Сине, аз си отивам от този свят и вече няма да можем да си говорим и да се съветваш с мен, както досега. Но в онзи голям дървен сандък съм оставил две кутии за теб – едната синя, а другата червена. Ако се случи така, че в живота ти нещата тръгнат много на зле, отвори синята кутия. А когато положението се оправи и всичко стане много добре - отвори червената кутия...

Скоро след това бащата починал, погребали го.

Не се минало много време и работите на сина наистина тръгнали много зле. Тогава той си спомнил за думите на баща си и отишъл до сандъка, взел синята кутия и я отворил. А там имало... навито парче пергамент, на което пишело:

"Сине, и това ще мине..."

И действително, не след дълго работите постепено потръгнали. Всичко се оправило и синът бил истински щастлив. Един ден той отново си спомнил за баща си и за последните му думи. Отишъл пак до големия дървен сандък и взел от там червената кутия. С любопитство надигнал капака и видял, че вътре в нея има подобно парче навит на руло пергамент. Разгърнал го и прочел написаното:

"Сине, и това ще мине..."
И в действителност е така: Всичко минава!
И доброто, и лошото са нещо временно...
Затова, нека в трудни дни да не се отчайваме, а в моментите на радост и щастие да не се самозабравяме! Защото...
"и това ще мине!"

28 април 2010

Добре дошъл в храма на душата ми!

Добре дошъл в храма на душата ми!
Огледай се, ослушай се
И ако пожелаеш – влез!
Отварям ти без страх вратата му –
Отдавна чаках някой, като теб...

Огледай се – навярно моят храм
Е малко неуютен, навярно
Е студен и прашен,
Но под прахта се крият бисери и злато,
За онзи, който търси, който зрящ е и
Който иска истинско богатство...

Ослушай се – нечакан остър вятър, навярно
Със слуха ти ще се пошегува,
Но после ще откриеш канцоната
От думи неизречени, но истинни
И те ще топлят винаги душата ти,
Дордето храма съществува!
Този храм беше пуст и забравен,
Забранен беше даже, но днес,
Ако искаш – огледай се, ослушай се и после...
После влез...

Автор - Оля Александрова

26 април 2010

Приказка за душите и техните половини

"- Защо ме разбираш така идеално?
- Защото ние сме двете части на едно цяло. Различаваме се само по обвивката..."

Някога, преди много много години, някъде далече в едно друго измерение, живеел Великият Творец. В това измерение нямало глад и болести, войни и нещастия. Всъщност не можело и да има, защото то не било материално. Навсякъде се носели само чисти и светли души. Те излъчвали едно прекрасно сияние, което се сливало с хилядите цветове на измерението. Сякаш невидим художник бил пръснал боите си. А художникът бил Великият Творец.

Той всеки ден изваждал един списък, поглеждал в него, почесвал се важно и обявявал пред всички:
- Днес ще изпратим на Земята душите под номера ...

После изваждал едно ключе и се спускал в тъмната дупка на своето измерение. Там царял непрогледен мрак. Но се чувало пърхането на другите души, сивите. Те не били лоши, просто не виждали цветовете и красотата. Случвало се понякога някоя сива душа да се оцвети, но това ставало изключително рядко. И тук ритуалът със списъка се повтарял.
После Великият Творец излизал, врътвал ключа на тъмната дупка и се връщал в своите светли покои. На сутринта ставал, взимал вълшебната си пръчка и изпращал душите на Земята. Светлите и сивите. Всяка със своята мисия. И за да има равновесие на Земята. А когато изпълнели своята мисия, той си ги прибирал обратно до следващото им пътуване. Това се повтаряло безкрайно, защото всъщност душите били безсмъртни.

В един прекрасен ден Великият Творец се събудил със странно усещане в съзнанието. Не го бил изпитвал преди. Може би било знак, че трябва да промени нещо... Замислил се, почесал се по ореола около главата и извадил списъка. Там видял нещо необичайно. Една душа много често отивала на Земята и се връщала обратно. Защо ли се получавало така? Дали пък нейната мисия не била прекалено сложна? Защо ли?! Дали пък...

Много въпроси, но без отговор за момента. Тогава си спомнил за странното усещане. Това бил отговорът! Време било да предложи нещо ново на хората. Да тръгнат по нов път на своето развитие...

Великият Творец взел своята вълшебна пръчка, замахнал я и разделил душата на две равни части. После без да гледа списъка, ги пратил на Земята извън него. И за да е пълен експеримента, изпратил и две души от сивите. Не бил предвидил само едно. Че, разделяйки светлата душа, не е изключил функцията за разделянето на другите. И вместо две, на земята отишли четири сиви души.

Така в различни краища на един град се родили шест бебета. Пораснали съвсем еднакви. Но както често се случва в земния живот, всеки един от тези човеци тръгнал по своя път. Да изпълни своята мисия. Двете светли души в началото били обсебени от сивите души, но започнали неусетно своето привличане. В началото повече със сивотата си, защото сивото се било настанило до тях и изпъквало малко повече от другите цветове.

Отминала пролетта, лятото било към края си. Слънцето припичало силно и дарявало всички с топлината и светлината си. В едната душа сивото постепенно избледнявало, докато накрая се превърнало в чисто бяло, свежо и невинно. Така започнала мисията на едната половинка.
Другата половинка в същото време се сивеела сред другите сиви души. От време на време в нея се проявявали и другите цветове, но били много редки тези моменти.

И ето, че настъпил мигът на срещата! Сивоцветната душа, обкръжена от своите сиви приятели извън баланса на душите, раздавала от своята сивота. Не се съобразявала със сълзите и мъката на другите цветни и сиви души. Минавали дните. Великият творец, наблюдавайки експеримента си, внезапно кихнал. Чула кихането сивоцветната душа и погледнала нагоре към своето измерение с очакване да се върне. Но Великият творец не я прибрал. Закрил се със слънцето. А то взело, че засветило още по-силно. Нали излъчвало своята и на Великия Творец светлина...

Сивоцветната душа се замислила. Мислила и гледала слънцето. Сивото в нея започнало да избледнява. И тогава тя най-после видяла колко красота има на Земята. Започнала да търси нови души за приятели. Докато един ден... Усетила, че изпитва някакво странно привличане към друга цветна душа. Гледайки я през своите очи, тя виждала различна обвивка, но еднаква цветност. Какво ли означавало това? Великият творец не им казвал за какво отиват на Земята. Сами трябвало да откриват своите мисии...

Внезапно душата чула непознати звуци от някаква кутия. Хората ги наричали песни и радио. И често използвали някаква непонятна дума – "Любов"... Какво е това?

И душата все по-често се заслушвала в звуците от кутията и в думите на другата душа. И не след дълго започнала да разбира всичко. Настъпила нощ. И тогава другата душа я попитала:
- Защо ме гледаш все така?
- Защото те обичам! – отвърнала и разбрала своята мисия. Това било. Да се изчисти от сивотата и да намери своята половинка.

От горе ги гледал Великият Творец и се усмихвал. Експериментът се оказал успешен. Двете части на едната душа успели да се справят със задачата и се намерили. Наградата, която им изпратил Творецът била вечен живот и щастие...

~ . ~ . ~


А сега, след като го прочете, виж каква е твоята душа. И потърси своята половинка. Защото на Великия Творец му харесал експеримента и той продължил да го прилага. Може би и Ти си част от него...

25 април 2010

Любовта лекува хората!

Обичай, защото
Любовта лекува хората:
както онези, които я дават,
така и тези, които я получават.

Д-р Карл Менингер

19 април 2010

Предай нататък, за да стане светът по-добър!

ВСИЧКИ НИЕ ЖИВЕЕМ В ЕДИН И СЪЩИ СВЯТ...
ТАКА ЧЕ, ЗАЩО ВЪОБЩЕ ВОЮВАМЕ?
ЗАЩО НЕ СИ ПОМАГАМЕ ЕДИН НА ДРУГ?
ПОМОГНИ НА ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ НУЖДА...
АКО ТИ ПОМОГНЕШ НА 3 ДУШИ
И АКО ТЕЗИ 3 ПОМОГНАТ НА ДРУГИ 3
ТИ ЩЕ СИ ПОМОГНАЛ НА 9 ДУШИ...
И АКО ТОВА ПРОДЪЛЖИ
ОТ 9 ЩЕ СТАНАТ...31.381.059.609
СЛЕД САМО 20 ЧОВЕКА...
ПРЕДАЙ НАТАТЪК!


WE ALL LIVE IN THE SAME WORLD
SO WHY WE FIGHT?
WHY NOT HELP EACH OTHER?
HELP THOSE IN NEED
IF YOU HELP 3 PEOPLE
AND THOSE 3 PEOPLE HELP OTHER 3 PEOPLE
YOU HELPED 9 PEOPLE...
IF THIS CONTINUES,
9 TURNS INTO...31.381.059.609
AFTER ONLY 20 PEOPLE...
PAY IT FORWARD!

15 април 2010

Всяко Зло за Добро

Срещнали се двама приятели и се заговорили:

— Как си, побратиме?

— Добре съм. Поспечелих парици. Купих си прасенце...

— Добре си направил.

— Не е твърде добре. Прасето излезе проклето. Не се свърта в къщи. Ходи из нивята, рови из градините...

— Виж, това е лошо.

— Абе, лошо, лошо, ама всяко зло за добро. Прасето един ден ми изрови цяло гърне жълтици...

— Е, от туй по-хубаво - здраве!

— Не е твърде хубаво. Със жълтиците купих овце, на дойде болест и ги изтръшка всичките до една...

— Ех, това е вече много лошо!

— То се знае, лошо е. Но случи се, че точно тогава пък поскъпнаха кожите. Продадох ги ии взех повече пари, отколкото струваха овцете...

— Добре си случил!

— Не е твърде добре. С парите купих къща. А тя изгоря...

— Това е вече най-лошо!

— Ех, всяко зло за добро! Заедно със къщата изгоряха ми и цървулите, та сега ходя бос. Хем ми е леко, хем и ти няма да ме питаш защо ми са скъсани цървулите...

— Ама скъсани ли бяха? Виж, това е лошо.

— Всяко зло за добро. Ти ще ми върнеш парите, дето бях ти ги заел, и аз ще си купя нови цървули. Старите заради теб ги скъсах, додето те срещна, да си поискам парите...

— Всичко добре се случи. Но едно лошо, че точно сега нямам пари да ти върна заема.

— Всяко зло за добро, приятелю. Ако беше ми върнал днес парите, утре пак щях да се излъжа да ти дам на заем. И тогава девет чифта цървули щях да скъсам, докато те намеря. И кой знае дали щяхме да си останем приятели. А сега се обичаме и аз вярвам, че не ще оставиш приятеля си да ходи бос и гладен...


Автор - Ангел Каралийчев

12 април 2010

Колко струва щастието?

- Колко струва щастието, старче?
- Безсънни нощи, чедо, над детското креватче;
умение да се погребваш и пак да се родиш;
търпение, когато почти ще се взривиш;
пречупената гордост, признатите лъжи;
изпросената помощ, когато ти тежи;
научени уроци в сълзи, вини и страх;
и не един признат или изкупен грях;
и дадената прошка, когато още ни боли;
и мъдрото смирение, когато сме сами!
На тебе думам, чедо, но ти на други разкажи
за истинското щастие, платено не с пари -
с любов и будни нощи над детското креватче,
когато собствената ти душа като кърмаче плаче...

~ . ~ . ~

Мадлен Алгафари

06 април 2010

Животът не е, за да чакаш бурята да отмине...

Животът не е,
за да чакаш бурята да отмине...
Tой е, за да се научиш да танцуваш под дъжда!

Вивиан Грийн
Life isn't about
waiting for the storm to pass.
It's about learning to dance in the rain!

Vivian Greene