26 април 2009

Да обичаш истински, въпреки всичко...

Мозес Менделсон, дядото на известния немски композитор, в никакъв случай не можел да се нарече красавец. Освен, че бил доста нисък, той имал и уродлива гърбица.

Веднъж Мозес посетил един хамбургски търговец, който имал прекрасна дъщеря на име Фрумти. Мозес безнадеждно се влюбил в нея. На Фрумти обаче, непривлекателния му външен вид подействал отблъскващо.

Когато дошло време да си върви, Мозес все пак събрал нужния кураж и се изкачил по стълбите до стаята й, за да опита за последен път да поговори с нея. Тя била красива като божествено видение, но изпълвала сърцето му с тъга, защото не желаела дори да го погледне. След няколко неуспешни опита да поведе разговор, Мозес срамежливо попитал:

- Вярвате ли, че женитбите се предопределят на небето?

- Да... - отговорила му плахо тя, с поглед забит в пода. - А вие?

- Аз също! - казал на свой ред той. - Там горе, на небето, при раждането на всяко момче, Бог му съобщава за кое момиче ще се ожени. Когато се родих, Бог посочи бъдещата ми съпруга, а след това добави:

~ Но жена ти ще има гърбица! ~

Ужасен от чутото, аз извиках:

~ О, Боже, жена с гърбица би било истинска трагедия... Моля те, Господи, дай гърбицата на мен, а тя нека бъде красива! ~

Тогава Фрумти вдигнала глава и го погледнала в очите, сякаш била развълнувана от някакъв отдавна забравен спомен. Подала ръка на Мозес, а по-късно станала негова предана съпруга...


0 мнения:

Публикуване на коментар