27 май 2008

Легенда за шах и табла - пожелание за късмет в Живота!

Някога, много много отдавна, Индийският император изпратил на владетеля на Персия малък подарък – кутия Шах, към която бил прикачен малък свитък. В писмото обаче не се обяснявало нищо за правилата на играта. Посланието било съвсем кратко и в него се казвало следното:

"Който по-добре мисли, който повече знае, който по-напред успява да види – винаги той печели играта! Такъв е Животът!"

Щом видял странния подарък, Персийският цар повикал най-мъдрия си везир. След като му разказал за получения дар и му показал прикрепеното към него писмо, той поискал от везира да разгадае значението и правилата на тази странна игра. А междувременно, трябвало и да създаде някаква друга, която пък той да подари в отговор на владетеля на Индия.

Везирът веднага се заел с поставената му задача. Трудил се усърдно и след няколко седмици успял да разгадае всички ходове на всяка от фигурите в Шаха, както и правилата по които се играе той. А след още десетина дни изработил друга игра, която предал на своя господар, наричайки я Табла.

~ . ~ . ~

От тогава са минали повече 1400г., но таблата не само, че се е запазила във времето, но и днес продължава да е една от най-популярните и предпочитани игри. Малцина обаче са хората, дори и сред най-запалените играчи, които знаят от какво се е вдъхновил нейният създател и какъв замисъл е вложил при конструирането й...

В основата на играта е поставено времето:
~ Това, че таблата е една - символизира единството на годината.
~ Четирите ъгъла на кутията - са символ на четирите годишни сезона.
~ Срещуположните 2 х 6 отделения във вътрешността на таблата - са всъщност 12-те месеца в годината.
~ Сборът на всички пулове е 30 – колкото е средно броят на дните в един месец.
~ Цветът на пуловете – черни и бели, олицетворяват деня и нощта.
~ А срещуположните 2 х 12 отделения - са 24-те часа на денонощието.

~ . ~ . ~

Когато владетелят на Персия изпращал на Индийския император Таблата като подарък, му написал и следното писмо:

"Да, приятелю, вярно си го казал. Който по-добре мисли, който повече знае, който по-напред успява да види - той печели! Но винаги е нужен и малко Късмет! Това всъщност е Животът. Затова, нека Късметът винаги да бъде на Твоя страна!"

Автор - неизвестен
Превод на български - Melisa

0 мнения:

Публикуване на коментар