15 март 2011

Молитва при природни бедствия, трагедии и катаклизми

Господи, пази нашата планета, защото ние живеем тук, и тук съжителстваме с нашите трагедии. Нека онова, което всеки ден съграждаме, да бъде резултат от най-доброто, което носим в себе си.

Дай ни кураж, за да можем да възстановим онова, което бе разрушено, да можем да си върнем онова, което бе загубено, да можем да се примирим с онова, което загубихме завинаги.

Дай ни кураж да гледаме напред, никога да не гледаме назад, и не позволявай на душата ни да се обезкуражава.

Господи, вдъхни ни ентусиазъм, защото Ентусиазмът ни дава увереност, че можем всичко, ако сме всецяло отдадени на онова, което правим.

Господи, нека Земята продължи да превръща семената в жито, нека ние да продължим да правим от житото хляб. Не ни оставяй в самота. Имай състрадание към нас, Господи! Защото често си мислим, че сме облечени, когато всъщност сме голи.

Не забравяй да проявиш милостта си към нашите приятели в Япония, които сега ни учат какво означава Кураж, Реконструкция, Солидарност и Ентусиазъм. Амин!

Милостиви Господи! Смирено те моля за твоето небесно благоволение. Моля те, избави страната от нейните страдания. От хората, които съм срещал там, съм видял само добрина, уважение и искрено приятелство.

Господи, избърши сълзите на тези, които плачат, вдъхни сили на онези, които умират, и дай надежда на онези, които я губят. Моля те за всевишната ти милост в това време на велико отстъпление...

Молитва за Япония от Паулу Коелю

We pray for Japan
Lord, protect our planet, because we live here, and here we dwell with our daily tragedies.

May our daily reconstruction be the result of the very best that we carry within us.
Give us the courage
to be able to reconstruct what was destroyed
to be able to recover what was lost
to be able to accept what was gone forever.
May you give us courage to look ahead,
may we never look back nor allow our soul to be discouraged.

Lord, give us enthusiasm, because Enthusiasm reaffirms to us that everything is possible, as long as we are totally committed to what we are doing.

Lord, may the Earth continue to transform seeds into wheat, may we continue to transmute wheat into bread. Do not leave us in solitude.

Have compassion on us, Lord. For we often think we are dressed when we are naked.

Do not forget, in your mercy, our friends in Japan, who are now teaching us the meaning of Courage, Reconstruction, Solidarity and Enthusiasm.
Amen

Paulo Coelho's Blog

1 мнения:

Tanya каза...

Случилото се нещастие при тях е нещо ужасно. ;(
Изказвам своите съболезнования на целият народ. Прекланям се пред стоицизма им, дори в тези тежки мигове! Дано Господ се смили над страданията на децата... Моля се за тях,и с каквото мога бих желала да помогна!

Публикуване на коментар