09 юли 2010

Развържете възлите на характера си - будистка притча

Веднъж Буда отишъл при своите ученици с кърпа в ръка - красива копринена кърпа. Вероятно била подарък от някой цар. Обикновено Буда не приемал такива неща и сега всички го гледали в недоумение, защо държи тази кърпа в ръцете си, сякаш им казвал: "Погледни внимателно, виж!"

Всички вперили очи в кърпата, но никой не видял нищо друго, освен красива копринена кърпа. След това Буда започнал да връзва възли с краищата на кърпата. Настъпило пълно мълчание, всички гледали какво прави той.

Завързвайки пет възела, Буда попитал:
— Това същата кърпа, която донесох ли е, или друга?

Сарипута казал:
— Вие надсмивате ли ни се? Разбира се, че е същата кърпа.
— Сарипута, помисли още веднъж! Онази кърпа беше без възли, а на тази има завързани пет. Как може да е същата?

Едва сега Сарипута разбрал смисъла и казал:
— Разбрах всичко. Макар че кърпата е същата, сега тя е във възли и прилича на страдащ човек.
— Точно така. Всичко, което искам да ви покажа е, че човек, който се терзае, по принцип не се отличава от Буда. Аз съм всичко на всичко кърпа без възли! А ти си кърпа с пет възела. Това са
агресивност, алчност, лъжливост, неосъзнатост и егоизъм.

След което Буда казал:
— Сега аз ще се опитам да развържа тези възли. Кой ще ми помогне да го направя?

И той започнал да дърпа двата края на кърпата, от което възлите започнали да стават все по-малки и по-стегнати.

Някой възкликнал:
— Но какво правите? Така те никога няма да се развържат! Коприната е толкова тънка, а Вие така силно я дърпате. Възлите ще станат толкова малки, че ще бъде невъзможно да бъдат развързани.

Буда отвърнал:
— О, вие отлично разбирате всичко, когато става дума за кърпата! А защо не можете да разберете самите себе си? Нима вие не сте в същата ситуация? Вие дърпате своите възли и те стават все по-стегнати и по-стегнати. След това попитал — Кой ще каже, как да се развържат възлите?

Един ученик предложил:
— Отначало човек трябва да се приближи и да разгледа внимателно как са били завързани възлите. — Той разгледал кърпата и казал — Възлите са били завързани така, че ще станат по-свободни само ако ги разхлабим и като им позволим да станат по-свободни, ще ги развържем. Тогава вече няма да е трудно, това са прости възли. — Ученикът взел кърпата и внимателно развързал възлите един след друг.

Буда казал:
— Днешната проповед свърши. Вървете да медитирате!

будистка притча

0 мнения:

Публикуване на коментар