23 септември 2010

Колко струва усмивката?

Усмивката не струва нищо, но дава много:
~ Тя обогатява този, който я получава, без да прави по-беден този, който я дарява...
~ Тя трае само миг, но споменът за нея понякога остава завинаги...
~ Никой не е толкова богат, че да може да живее без усмивка и никой не е толкова беден, че да не може да раздава усмивки...
~ Усмивката създава щастие в семейството, подкрепя доброжелателността в бизнеса и е парола за приятелство...
~ Тя ободрява изморения, окуражава обезкуражения и е слънчев лъч за тъжния...
~ Усмивката е най-добрата противоотрова на природата за тъгата и тревогата...
~ Тя не може да бъде купена, измолена, взета назаем или открадната, защото тя е нещо, което няма стойност, ако не е дарена от сърце...
~ Някои хора са твърде изморени, за да те дарят с усмивка. Дай им Ти една от твоите, защото най-много се нуждае от нея този, който я няма!


"Цената на Усмивката на Коледа" от Франк Ирвинг Флетчър
A Smile costs nothing, but gives much:
~ It enriches those who receive, without making poorer those who give...
~ It takes but a moment, but the memory of it sometimes lasts forever...
~ None is so rich or mighty that he can get along without it, and none is so poor, but that he can be made rich by it...
~ A Smile creates happiness in the home, fosters good will in business, and is the countersign of friendship...
~ It brings rest to the weary, cheer to the discouraged, sunshine to the sad, and it is nature’s best antidote for trouble...
~ Yet it cannot be bought, begged, borrowed, or stolen, for it is something that is of no value to anyone, until it is given away...
~ Some people are too tired to give you a smile. Give them one of yours, as none needs a smile so much as he who has no more to give.

"The Value of a Smile at Christmas" by Frank Irving Fletcher

3 мнения:

Анонимен каза...

Усмихвам се ! От сърце.

vania_1969 каза...

Аз също се усмихвам от сърце,а на теб lilia пожелавам пожелавам усмивката да не слиза от лицето ти,дори и в най-трудните ти моменти!

Unknown каза...

:)))))))))))))))))))))))

Публикуване на коментар