21 септември 2010

Писмо за Теб от Сърцето ми

...Извадих един плик от чекмеджето на бюрото.
Написах името ти върху него.
С големи букви, само името ти.
Ако имах адреса ти, дали щях да ти го изпратя?
Не зная...
Писмото е в джоба ми.
Джобът е близо до Сърцето ми.
Сърцето ми е в Теб.
Ти си близо до Сърцето ми.
Значи писмото е в Теб...

~ . ~ . ~

Автор - C. Dundar
Превод на български - Melisa

0 мнения:

Публикуване на коментар