11 януари 2010

Разбий преградите си - Ти бъди света!

Разпилей съкровищата си ~ Ти бъди богатството!

Разкъсай украсите си ~ Ти бъди красотата!

Забрави празненствата ~ Ти бъди радостта!

Изгори книгите си ~ Ти бъди мъдростта!

Разпилей мишците си ~ Ти бъди силата!

Угаси пламъците си ~ Ти бъди любовта!

Прогони страданията си ~ Ти бъди добротата!

Разруши суеверията си ~ Ти бъди вярата!

Разбий преградите си ~ Ти бъди света!

Вземи в ръцете живота и смъртта си:
Ти бъди цялостта!

~ . ~ . ~

Шандор Вьорош

0 мнения:

Публикуване на коментар